Actum Byggnads AB
HEMOM OSSVÅRA TJÄNSTERREFERENSOBJEKTLEDIGA TJÄNSTERKONTAKT

TJÄNSTER
Vi utför tjänster inom förvaltning, byggadministration/ledning och produktion. Dessa tre delar sammanfaller utan undantag i de projekt vi driver i egen regi. Mot externa beställare dominerar produktionsdelen av vår verksamhet.

Förvaltning
Hyresavisering och uppföljning, fastighetsskötsel, bokföring och uthyrning/försäljning av egna lokaler. Vi förvaltar för närvarande ca. 43.000 m2, fördelat på fem byggnader.

Byggadministration
Inom byggadministration utför vi projekt-och projekteringsledningsuppdrag, deltar i programarbete, upprättar kvalitets-och kontrollplaner, tids-och resursplanerar, tillhandahåller arbetsledning samt upprättar kalkyl-och inköpsunderlag i framförallt egna projekt, men även åt externa beställare.

Produktion
Inom produktion står administrationen och tio egna hantverkare för byggproduktionen i del-och generalentreprenader, totalentreprenader och partneringprojekt med beställare inom framförallt kontor, industri och handelsbranscher. Installationer och specialistentreprenörer inom epoxibeläggningar, håltagning, saneringar, undertak, o.dyl handlas upp projektspecifikt bland ett flertal samarbetspartners vi känner väl. Mångåriga relationer och samarbeten även med luftbehandlingsfirmor, elektriker och rörmokare borgar för färre missförstånd om utföranden och hög kvalitet i produkten. Vår produktion kännetecknas av viljan och målsättningen att förstå vad som efterfrågas och förmågan att utföra det. Actum Byggnads AB, Siktgatan 1-3, 162 50 Vällingby, Stockholm.
 Tel: 08-29 29 30, Fax: 08-29 60 40, 08-56 30 64 90 
(C) Actum Byggnads AB. Alla Rättigheter reserverade.